privacy

Verantwoordelijke entiteit
‘Effect – a timesaving company’ is een handelsnaam gevestigd onder De Hoop – Kormelink V.O.F, geregistreerd in het handelsregister onder nummer 24463468. Vanuit de V.O.F hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om alle persoonsgegevens te beschermen. 

Noot
Alle foto’s op deze website zijn door mij persoonlijk gemaakt en mogen niet gekopieerd of gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming.

All photos used on this website are taken by me personally. It is not allowed to use or copy these photos without written permission.